Dwór na Wodzie

Po przeprowadzonych od 2002 r. pracach:

– zabezpieczających dach dworu w Będkowicach,

– wykonaniu opaski żelbetowej wokół dworu (w celu wzmocnienia fundamentów),

– odrestaurowaniu barokowego stropu,

– rekonstrukcji XVIII w. muru wokół fosy,

– wykonaniu prac archeologiczno-wykopaliskowych,

w 2013 r. właściciel zabytku rozpoczął przygotowania do kompleksowego remontu dachu. W tym celu opracowano niezbędną dokumentację projektową, uzyskano wszystkie pozwolenia i wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W styczniu Minister podjął decyzję o dofinansowaniu przedsięwzięcia kwotą 200 000 zł. Prace rozpoczną się już w maju i potrwają do października b.r.

 

W tym roku właściciel złożył kolejny wniosek, tym razem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, na to samo zadanie. Czekamy na decyzję. Niestety, nie udało się.

Dzięki przyznanej dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 200.000 zł, od maja trwają prace remontowe przy zabytkowym Dworze w Będkowicach, polegające na wyprostowaniu pochylonej w kierunku płn. więżby dachowej, wymianie  i stężeniu wielu spróchniałych elementów konstrukcyjnych dachu, bardzo wielu krokwi.

Jeszcze w tym roku Dwór przykryty będzie nową dachówką i zamontowana będzie nowa instalacja odgromowa.

Przeprowadzone prace remontowe uchronią zabytek w znaczący sposób przed dalszymi zniszczeniami, spowodowanymi upływem czasu.

 

    Listopad 2014,  dach Dworu  ukończono   !!!

 

W końcu pażdziernika 2014 r.  złożono ponownie wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie w pomieszczeniach Dworu.

W połowie lutego 2015 r. przyjęliśmy z wielkim zadowoleniem ( dwór i właściciel ) wiadomość o przyznaniu na w.w. prace 250.000,- zł

Decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego prace renowacyjne przy polichromowanym stropie pomieszczenia północno – wschodniego na parterze dworu w Będkowicach, dofinansowano w 2015 r. kwotą 25.000,-zł. Zabytek otrzymal również wsparcie od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu w kwocie 40.000,- zł

Prace konserwatorskie zakończą się w połowie pażdziernika 2015 r.  Dzięki pozyskaniu znacznych środków zewnętrznych, zostaną wzmocnione i zakonserwowane ozdobne stropy i polichromie ścienne.

 

W tym roku (2016) w Dworze w Będkowicach był realizowany kolejny, drugi etap konserwacji zabytkowych dekoracji ściennych. Projekt pt. „Konserwacja polichromii ściennych w pomieszczeniu płn.-wsch. parteru dworu w Będkowicach” uzyskał dofinansowanie z budżetu województwa dolnośląskiego w kwocie 15.000 zł oraz

od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu w kwocie 40.000 zł. Dzięki uzyskanemu wsparciu zabezpieczono dekoracje malarskie w kolejnym pomieszczeniu. Właściciel zlecił już opracowanie projektowe konserwacji elementów zdobniczych ścian i sufitów w kolejnych pomieszczeniach Dworu i w 2017r. planuje kontynuować rozpoczęte prace konserwatorskie. 

 

 

    W 2017 roku dzieki dotacji Wojewódzkiego Dolnosląskiego Konserwatora Zabytkow w kwocie 50.000,- złotych,  zostanie odrestaurowany barokowy strop ( wstęgowo – cęgowy )  na  pierwszym piętrze w pomieszczeniu płn.- zach.